Babygebaren

Babygebaren is een geweldige manier om al op een hele jonge leeftijd met kinderen te communiceren als praten (nog) niet lukt. Door het gebruik van ondersteunde gebaren zijn kinderen veel eerder in staat om dingen zelf duidelijk te maken dan wanneer alleen maar tegen hen gesproken wordt.

Een kind kan eerder communiceren met gebaren dan met gesproken taal omdat de grovere motoriek die nodig is voor het maken van gebaren eerder ontwikkeld is dan de fijne motoriek die nodig is bij het spreken. Ook is een kind tussen de 6 en 9 maanden al in staat om verbanden te leggen tussen gebaren en concrete dingen en gebeurtenissen.

Door het gebruik van babygebaren kunnen driftbuien voorkomen worden en frustratie beperkt worden. Dit geeft het kind zelfvertrouwen. Ook versneld babygebaren de gesproken taalontwikkeling en stimuleert het de belangstelling in boeken. Bovendien is het erg leuk om te doen waardoor de band met je kind verrijkt wordt.

Bij Kinderopvang Pollewop beginnen we actief met babygebaren als het kindje een maand of 6/7 is . We beginnen met eenvoudige gebaren zoals eten, drinken, slapen, wachten enz.

De oudere kinderen die de gebaren al beheersen vinden het leuk om deze gebaren te blijven gebruiken en ze aan de jongere kinderen voor te doen.

Ook gebruiken we de gebaren in liedjes en versjes.

Hoewel het fijn zou zijn als ouders thuis ook babygebaren gebruiken is dit natuurlijk geheel vrijblijvend.

Uitgebreide informatie over het ontstaan, het gebruik en de voordelen van babygebaren kunt u vinden op de website van babygebaar.nl. Ook kunt u daar meer informatie vinden over het volgen van cursussen.