Wanneer u recht wilt hebben op de door de belastingdienst toegezegde kinderopvangtoeslag dient u als ouder een bemiddeling aan te gaan met een gastouderbureau (GOB).

Kinderopvang Pollewop werkt samen met GastouderBemiddelingsBureau Flex omdat dit gastouderbureau bij mijn visie aansluit en omdat u als ouder een vast laag tarief per maand betaalt.

Het gastouderbureau zorgt onder andere voor:

  • Toezicht op de veiligheid en hygiëne bij de gastouder
  • Jaarlijkse cursussen en thema-avonden voor gastouders
  • Het geven van informatie aan vraagouders en gastouders
  • De maandelijkse facturen en de jaaropgaven
  • Begeleiden bij de berekening van de kinderopvangtoeslag
  • Indien gewenst regelen van noodopvang bij ziekte van de gastouder of vakantieopvang
  • Jaarlijkse evaluatie met de vraagouders en de gastouder
  • Bemiddeling bij eventuele conflicten met de gastouder
  • GastouderBemiddelingsBureau Flex is lid van de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK) en diverse andere brancheverenigingen

Op de site van de belastingdienst vindt u meer informatie over de regeling kinderopvangtoeslag.