Kinderopvangtoeslag

Wanneer u recht wilt hebben op de door de belastingdienst toegezegde kinderopvangtoeslag dient u als ouder niet alleen met Kinderopvang Pollewop een bemiddeling aan te gaan maar ook met een gastouderbureau (GOB).

Kinderopvang Pollewop werkt samen met GastouderBemiddelingsBureau Flex omdat dit gastouderbureau bij mijn visie aansluit en omdat u als ouder een vast laag tarief per maand betaalt.

Het gastouderbureau zorgt onder andere voor:

  • Toezicht op de veiligheid en hygiëne bij de gastouder
  • Jaarlijkse cursussen en thema-avonden voor gastouders
  • Het geven van informatie aan vraagouders en gastouders
  • De maandelijkse facturen en de jaaropgaven
  • Begeleiden bij de berekening van de kinderopvangtoeslag
  • Indien gewenst regelen van noodopvang bij ziekte van de gastouder of vakantieopvang
  • Jaarlijkse evaluatie met de vraagouders en de gastouder
  • Bemiddeling bij eventuele conflicten met de gastouder
  • GastouderBemiddelingsBureau Flex is lid van de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK) en diverse andere brancheverenigingen

Op de site van de belastingdienst vindt u meer informatie over de regeling kinderopvangtoeslag.